Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Tham gia cùng SPAP
Thông báo tuyển tình nguyện viên!

Thông báo tuyển tình nguyện viên!

Cơ sở đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ thuộc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) ,chuyên đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ và trẻ chậm ngôn ngữ, khuyết tật trí tuệ, ....  Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển tình nguyện viên...

Hỗ trợ của tình nguyện viên

Hỗ trợ của tình nguyện viên

Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố [SPAP] là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm  đối tượng là trẻ em thiệt thòi, các nhóm dễ bị tổn thương về mặt tâm lý....., bằng cách cung cấp các dịch vụ xã hội, nâng cao năng lực và vận động chính sách thông qua sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự.

 

Tham gia Hỗ trợ cùng SPAP

Tham gia Hỗ trợ cùng SPAP

Bắt đầu từ năm 2011, SPAP đã chính thức hợp tác với nhiều đối tác là các tổ chức trong nước và quốc tế làm việc trong các lĩnh vực: tham vấn, tâm lí, đào tạo, phát triển dự án  cộng đồng, tổ chức hội thảo - diễn đàn, truyền thông,…

Đối tác của SPAP

Tham gia cùng SPAP

Tham gia cùng SPAP

Tham gia cùng SPAP