Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Tầm nhìn - Sứ mệnh

1.  Tầm nhìn:

Chúng tôi cam kết phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm Tâm lý học ứng dụng hàng đầu uy tín, góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp, nơi mà mọi người  được nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và có cơ hội phát triển bình đẳng, tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

 

2. Sứ mệnh:

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố hoạt động với sứ mệnh là Phổ biến, Phát triển và Ứng dụng Tâm lý học trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thúc đẩy sự lành mạnh về tâm trí. Cung cấp các dịch vụ xã hội, nâng cao năng lực và hoạt động chính sách xã hội thông qua sự tham gia của chính quyền, các doanh nghiệp, đối tác và các tổ chức dân sự xã hội...

Đối tác của SPAP

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai