Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Hội đồng Sáng lập

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) được sáng lập vào năm 2011 bởi 4 thành viên là các nhà nghiên cứu, giảng viên Đại học, nhà báo, doanh nhân, họ đang hoạt động và làm việc về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội.

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

 

 

Các bài khác
Đối tác của SPAP

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai