Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Giới thiệu
Mô hình tổ chức TT Sông Phố

Mô hình tổ chức TT Sông Phố

Mỗi phòng ban sẽ đảm nhiệm đúng nhiệm vụ theo sự phân công của trung tâm Sông Phố.

Về SPAP

Về SPAP

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố được thành lập vào ngày 05 tháng 01 năm 2011, hoạt động với sứ mệnh là Phổ biến, Phát triển và Ứng dụng Tâm lý học trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thúc đẩy sự lành mạnh về tâm trí. Cung cấp các dịch vụ xã hội, nâng cao năng lực và hoạt động chính sách xã hội thông qua sự tham gia của chính quyền, các doanh nghiệp, đối tác và các tổ chức dân sự xã hội...

Hội đồng Sáng lập

Hội đồng Sáng lập

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) được sáng lập vào năm 2011 bởi 4 thành viên là các nhà nghiên cứu, giảng viên Đại học, nhà báo, doanh nhân, họ đang hoạt động và làm việc về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội.

Hội đồng Khoa học

Hội đồng Khoa học

Trong  4 năm vừa qua, từ năm 2011 đến 2015, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) đã nhận được sự hỗ trợ của một số chuyên gia về lĩnh vực tâm lý. Họ vừa làm việc trực tiếp với các cá nhân có nhu cầu trợ giúp về tâm lý; vừa là cố vấn chuyên  môn hỗ trợ, giám sát cho đội ngũ chuyên viên làm việc ở SPAP.

 

Nhân sự

Nhân sự

Với vai trò, sứ mệnh nâng cao đời sống tinh thần của mọi người ngày càng tốt hơn,phù hợp với tốc độ phát triển của xã hội. Đội ngũ Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) ngày càng ý thức và chú trọng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của mình. Với đội ngũ trẻ hăng hái, tích cực, nhiệt tình và có trình độ chuyên môn tập trung vào các chuyên nghành phù hợp về các lĩnh vực tâm lý, nghiên cứu khoa học như: Tâm lý giáo dục, giáo dục sư phạm,Giáo dục đặc biệt, Xã hội học, Công tác Xã hội.... 

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Chúng tôi cam kết phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm Tâm lý học ứng dụng uy tín hàng đầu, góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp, nơi mà mọi người  được nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và có cơ hội phát triển bình đẳng, tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

 

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

« 1 2 »
Đối tác của SPAP

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu