Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Sơ đồ tổ chức
Mô hình tổ chức TT Sông Phố

Mô hình tổ chức TT Sông Phố

Mỗi phòng ban sẽ đảm nhiệm đúng nhiệm vụ theo sự phân công của trung tâm Sông Phố.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố

Đối tác của SPAP

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức