Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Dự án
Dự án Phát triển cộng đồng

Dự án Phát triển cộng đồng

Triển khai các dự án phát triển cộng đồng trên nền tảng phát triển con người là một trong những định hướng hoạt động trọng tâm mà Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) hướng tới. Ngay từ khi mới thành lập (2011), SPAP đã nhận được nhiều tài trợ của các đối tác để triển khai một cách rộng rãi các hoạt động đa dạng trong lĩnh vực phát triển con người, phát triển xã hội.

Dự án nghiên cứu Khoa học

Dự án nghiên cứu Khoa học

Là một tổ chức khoa học công nghệ, được cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai, do đó, nghiên cứu khoa học là một trong 6 định hướng quan trọng mà Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) hướng đến. Các nghiên cứu do SPAP đề xuất chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các tổ chức khác nhau đều hướng đến việc nghiên cứu về tâm lý học và ứng dụng khoa học tâm lý vào thực tế cuộc sống.

Đối tác của SPAP

Dự án

Dự án

Dự án