Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Dự án nghiên cứu Khoa học

Một số định hướng nghiên cứu cụ thể mà SPAP quan tâm:

  • Tâm lý học lâm sàng
  • Tâm lý học giáo dục
  • Tâm lý học y học

 

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SPAP ĐÃ TRIỂN KHAI

1. Đề tài nghiên cứu: Mô hình tổ chức rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THCS tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai (2012 – 2013)

Nhóm nghiên cứu: TS Phạm Văn Thanh (Đại học Đồng Nai); TS Lê Kính Thắng (Đại học Đồng Nai); Ths Lê Minh Công (Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); TS Nguyễn Minh Thức (Đại học Nguyễn Huệ); Ths Nguyễn Đạt (Sở GD& ĐT Đồng Nai).

Cơ quan tài trợ nghiên cứu: Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Đồng Nai

Tình trạng thực hiện: Đã hoàn thành.

 

2. Đề tài nghiên cứu:  Một số vấn đề sức khỏe tâm thần của công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai (2012 – 2013)

Nhóm nghiên cứu: BSCK2 Nguyễn Văn Cầu (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2); Ths Lê Minh Công (Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); TS Nguyễn Minh Thức (Đại học Nguyễn Huệ); BSCK1 Lê Văn Kiên (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2).

Cơ quan tài trợ nghiên cứu: Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Đồng Nai

Tình trạng thực hiện: Đã hoàn thành.

 

3. Đề tài nghiên cứu: Xây dựng mô hình đánh giá và can thiệp sớm trẻ có rối loạn phổ tự kỷ tại Đồng Nai (2012 – 2013).

Nhóm nghiên cứu: Ths Lê Minh Công (Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); TS Ngô Xuân Điệp (Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); TS Trần Văn Công (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội); BSCK2 Nguyễn Văn Cầu (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2); CN Vũ Thị Loan (Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố).

Cơ quan tài trợ nghiên cứu: Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Đồng Nai

Tình trạng thực hiện: Đã hoàn thành.

 

4. Đề tài nghiên cứu: Xây dựng mô hình hoạt động tâm lý học trường học tại các trường phổ thông tại Đồng Nai (2013 – 2015)

Nhóm nghiên cứu: Ths Phạm Thị Hải (Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai); BSCK2 Nguyễn Văn Cầu (Bệnh viện tâm thần trung ương 2); PGS. TS Nguyễn Văn Thọ (Đại học Văn hiến); Ths Lê Minh Công (Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); TS Nguyễn Minh Thức (Đại học Nguyễn Huệ); TS Phạm Văn Thanh (Đại học Đồng Nai); Ths Quang Vĩnh Thảo (Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai); Ths Võ Ngọc Thạch (Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai).

Cơ quan tài trợ nghiên cứu: UBND Tỉnh Đồng Nai

Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện.

 

5. Đề tài nghiên cứu: Xây dựng mô hỉnh hỗ trợ thanh thiếu niên nhằm giảm nghiện internet – game online tại Đồng Nai (2013 – 2015)

Nhóm nghiên cứu: PGS. TS Nguyễn Văn Thọ (Đại học Văn hiến); Ths Lê Minh Công (Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); TS Nguyễn Minh Thức (Đại học Nguyễn Huệ); TS Phạm Văn Thanh (Đại học Đồng Nai); BSCK2 Nguyễn Văn Cầu (Bệnh viện tâm thần trung ương 2); BSCK1 Lê Văn Kiên (Bệnh viện tâm thần trung ương 2).

Cơ quan tài trợ nghiên cứu: UBND Tỉnh Đồng Nai

Tình trạng thực hiện: Đã hoàn thành.

 

6. Đề tài nghiên cứu: Hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Đồng Nai (2015 – 2017)

Nhóm nghiên cứu: TS Phạm Văn Thanh (Đại học Đồng Nai); Đại tá Nguyễn Thọ Hải (Trường Giáo dưỡng số 4, Bộ công an); PGS. TS Nguyễn Văn Thọ (Đại học Văn hiến); Ths Lê Minh Công (Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); TS Nguyễn Minh Thức (Đại học Nguyễn Huệ); Đại úy Nguyễn Thành Công (Trường Giáo dưỡng số 4, Bộ công an); Nguyễn Cao Cường (Tỉnh Đoàn Đồng Nai).

Cơ quan tài trợ nghiên cứu: UBND Tỉnh Đồng Nai

Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện.

 

Đối tác của SPAP

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai