Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms.Thủy Ms.Thủy
    0917.211.204

TRUNG TÂM TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG SÔNG PHỐ [SPAP]

 

Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố được thành lập vào ngày 05 tháng 01 năm 2011, hoạt động với sứ mệnh là Phổ biến, Phát triển và Ứng dụng Tâm lý học trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thúc đẩy sự lành mạnh về tâm trí. Cung cấp các dịch vụ xã hội, nâng cao năng lực và hoạt động chính sách xã hội thông qua sự tham gia của chính quyền, các doanh nghiệp, đối tác và các tổ chức dân sự xã hội...

 

Địa chỉ : O67 đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251.6293.662  - 0917.211.204

Fax : 0251.857.036                    

Email : lienhe@songphpsy.org

Website : www.songphopsy.org

Face book : Trung tâm Tâm lý Sông Phố

Dự án
Dự án Phát triển cộng đồng

Dự án Phát triển cộng đồng

Triển khai các dự án phát triển cộng đồng trên nền tảng phát triển con người là một trong những định hướng hoạt động trọng tâm mà Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) hướng tới. Ngay từ khi mới thành lập (2011), SPAP đã nhận được nhiều tài trợ của các đối tác để triển khai một cách rộng rãi các hoạt động đa dạng trong lĩnh vực phát triển con người, phát triển xã hội.

Dự án nghiên cứu Khoa học

Dự án nghiên cứu Khoa học

            Là một tổ chức khoa học công nghệ, được cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai, do đó, nghiên cứu khoa học là một trong 6 định hướng quan trọng mà Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) hướng đến. Các nghiên cứu do SPAP đề xuất chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các tổ chức khác nhau đều hướng đến việc nghiên cứu về tâm lý học và ứng dụng khoa học tâm lý vào thực tế cuộc sống.

Dự án

Dự án

Dự án