Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Cơ sỡ tự kỷ
Chương trình can thiệp và trẻ tự kỷ

Chương trình can thiệp và trẻ tự kỷ

 Hiện tại, Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ thuộc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông phố đang hỗ trợ và can thiệp cho các bé mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ.....

Các chương trình Can thiệp cụ thể

Các chương trình Can thiệp cụ thể

 Hiện tại, Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ thuộc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông phố đang hỗ trợ và can thiệp cho các bé mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ....., có độ tuổi từ 3 đến11 tuổi. Dựa vào các kết quả đánh giá ban đầu cũng như các yếu tố về mức độ, độ tuổi..., của các bé mà được phân vào các lớp cụ thể. Hiện  SPAP đang có 3 lớp hỗ trợ, can thiệp trẻ đó là: Can thiêp sớm  (CTS), Tiền Học Đường và lớp Kỹ năng sống .

« 1 2 »
Đối tác của SPAP

Cơ sỡ tự kỷ

Cơ sỡ tự kỷ

Cơ sỡ tự kỷ