Hỗ trợ trực tuyến
  • Ms.Thủy Ms.Thủy
    0917.211.204
Cơ sỡ tự kỷ
Giới thiệu về tự kỷ

Giới thiệu về tự kỷ

Tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ là một trong những khuyết tật phát triển của trẻ em, nếu không được đánh giá chính xác và can thiệp sớm, trẻ có thể khó hòa nhập cộng đồng. Chính vì thế, việc thành lập cơ sở: Hỗ Trợ Phát Triển Hòa Nhập Trẻ Tự Kỷ, Khuyết Tật Trí Tuệ Sông Phố để có một hướng tiếp cận xây dựng mô hình đánh giá và can thiệp chuẩn, phù hợp là việc làm cần thiết. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, có quá nhiều cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ mọc lên nhưng đều không nghiên cứu mô hình hay cách thức can thiệp có chuyên môn và tỷ lệ trẻ Tự kỷ, các rối loạn tâm thần Nhi khác trong cộng đồng là khá cao.

Chương trình can thiệp và trẻ tự kỷ

Chương trình can thiệp và trẻ tự kỷ

 Hiện tại, Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ thuộc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông phố đang hỗ trợ và can thiệp cho các bé mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ.....

Các chương trình Can thiệp cụ thể

Các chương trình Can thiệp cụ thể

 Hiện tại, Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ thuộc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông phố đang hỗ trợ và can thiệp cho các bé mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ....., có độ tuổi từ 3 đến11 tuổi. Dựa vào các kết quả đánh giá ban đầu cũng như các yếu tố về mức độ, độ tuổi..., của các bé mà được phân vào các lớp cụ thể. Hiện  SPAP đang có 3 lớp hỗ trợ, can thiệp trẻ đó là: Can thiêp sớm  (CTS), Tiền Học Đường và lớp Kỹ năng sống .

Đối tác của SPAP

Cơ sỡ tự kỷ

Cơ sỡ tự kỷ

Cơ sỡ tự kỷ